Инфоинвест Агенция за недвижими имоти Велинград
#158 гр.Велинград,
Площ: 70m2
Цена: 46000 €

Сградата се намира в широк център  на главна улица  на  2 минути с кола от центъра на Велинград .

 

 ОБЕКТ : ОФИС № 1 – намиращ се в имот УПИ XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +0,00 / нула , нула / с ПМ 1 – 59,78кв.м ИД.ч -25,53кв.м , площ -112,23кв.м състоящ се от офис,склад , WC , ПМ 1 при граници – магазин 1 от югозапад , апартамент № 1от югоизток,бул.”Съединение” от северозапад,парк от североизток .Общи площи на обект- 137,76кв.м и прилежащи 2 паркоместа с площ 59,78кв.м

Цена 187 148 EUR

 

ОБЕКТ : МАГАЗИН 1 намиращ се в имот УПИ XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +0,00 / нула,нула / и Ид части 14,46кв.м с площ 63,56кв.м състоящ се от магазин,склад , WC , при граници ОФИС № 1 от североизток , бул.”Съединение” от северозапад , асансьорна клетка и коридор към стълбище – юг , входна алея към жилищна сграда, в която се намира обекта – югозапад . Площ на обекта - 78,02 кв.м

Цена 97 525 EUR

 

 

ОБЕКТ : ОФИС № 2 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +0,75 / нула,седемдесет и пет / и Ид. части 6,49кв.м с площ 28,54кв.м и покривна тераса - 20кв.м , състоящ от офис и WC , покривна тераса при граници – ап.2-североизток , стълбищна клетка , коридор- северозапад , двор УПИ XV – 6683 – югозапад , паркоместа към XV – 6683 югоизток , обща площ на обекта – ОФИС №2 – 35,03кв.м .  

 

ОБЕКТ : АПАРТАМЕНТ № 1 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +0,75 / нула,седемдесет и пет / , с площ 43,51кв.м , изба № 1- 1,53кв.м покривна тераса 24кв.м Ид.части – 9,90кв.м състоящ се от дневна спалня , WC , антре , при граници- апартамент №2 югоизток , офис №1 северозапад , парк североизток, стълбище , коридор югозапад . Обща площ на обекта – 54,94кв.м . Изба № 1 при съседи :коридор , изба № 2 изба № 23

Цена 33 469 EUR

 

 

ОБЕКТ: АПАРТАМЕНТ № 2 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота + 0,75 / нула,седемдесет и пет / с площ – 51,44кв.м изба № 2-1,53кв.м, покривна тераса 24,00кв.м Ид.части 11,70кв.м , състоящ се от дневна , спалня, WC , антре , при граници – апартамент .№1 северозапад , парк североизток , офис № 1 югозапад , двор УПИ 6683 кв.59 югоизток . Обща площ на обекта – 64,64 кв.м . Изба № 2 при съседи :коридор , изба № 1 ,изба № 3, изба № 23

Цена 38 318 EUR

 

 

ОБЕКТ : АПАРТАМЕНТ № 3 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота + 3,60 / три и щестдесет / с площ – 47,92кв.м , изба № 3 – 1,53кв.м , покривна тераса 18,91кв.м Ид.части 10,90кв.м , състоящ се от дневна , спалня , WC , антре , тераса , при граници апартамент № 4 североизток , бул.”Съединение” северозапад , стълбищна клетка , асансьор югоизток ,двор УПИ 6683-югозапад . Обща площ на обекта – 60,35кв.м . Изба № 3 при съседи :коридор , изба № 2 ,изба № 4, изба № 23 Цена 46 974 EUR

 

 

ОБЕКТ : АПАРТАМЕНТ № 4 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +3,60 / три и щестдесет / с площ – 35,73кв.състоящ се от дневна , спални 2 /два/ броя , WC, килер , тераса при граници апартамент № 3 югозапад , бул.”Съединение” северозапад , апартамент № 5 югоизток,парк – североизток . Обща площ на обекта – 128,25кв.м . Изба № 4 при съседи :коридор , изба № 3 ,изба № 5, изба № 23

Цена 73 700 EUR

 

ОБЕКТ : АПАРТАМЕНТ № 5 намиращ се в имот XV – 6683 ,кв.59 по кадастралния план на Велинград , разположен на кота +3,60 / три и щестдесет / с площ – 46,13кв.м , изба № 5 – 1,53кв.м , Ид.части – 10,49кв.м , състоящ се от дневна , спалня , WC , антре , тераса , при граници апартамент № 4 северозапад , апартамент № 6 югоизток , стълбищна клетка югозапад ,парк – североизток , стълбищна клетка – югозапад . Обща площ на обекта – 58,15кв.м . Изба № 5 при съседи :коридор , изба № 4 ,изба № 6, изба № 23  
Цена
33 439 EUR